Ma t/m Do beschikbaar
Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

Privacy statement

Het VIP Emmen, onderdeel van Welzijnsorganisatie Sedna, gevestigd aan de Hooggoorns 11 in Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Algemeen

Het VIP Emmen heeft de bescherming van de privacy van vrijwilligers en organisaties hoog in het vaandel staan. Wij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens van vrijwilligers die bij ons staan ingeschreven met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormt daarbij het uitgangspunt.

Welke persoonsgegevens bewaren we en met welk doel?

Wij vragen van bezoekers van onze site alleen gegevens die nuttig en noodzakelijk zijn voor het nastreven van ons en naar wij aannemen uw doel: Het vinden van passend vrijwilligerswerk c.q. het vinden van vrijwilligers voor u of uw organisatie en het deelnemen aan trainingen of bijeenkomsten.

De door u gedeelde informatie stelt ons in staat om contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als vrijwilliger en helpt bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Wanneer u of uw organisatie een vacature op onze website plaatst kunnen we met deze gegevens contact met u opnemen. Bijvoorbeeld wanneer er een reactie op uw vacature is gekomen of wanneer wij naar aanleiding van de door u geplaatste vacature vragen hebben.

De gevraagde informatie bestaat uit uw naam en adresgegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw leeftijd, voorkeur voor vrijwilligerswerk en uw beschikbaarheid. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt via onze website.

Organisaties kunnen een (anoniem) aanbod van ingeschreven vrijwilligers inzien. Reacties hierop worden via het VIP doorgezonden aan u zodat u zelf kunt beslissen of u contact op wilt nemen met de geĆÆnteresseerde.

Gegevens van vrijwilligersorganisaties die zich inschrijven zijn gedeeltelijk vrij in te zien via de website van het VIP. Het gaat hier om informatie over de organisatie, om de doelstelling, activiteiten en de vrijwilligers vacatures. Door uw inschrijving op onze website gaat u akkoord met onze werkwijze en het openbaar maken van uw organisatiegegevens via onze website.

Beheer gebruikersnaam en wachtwoord

De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen toestemming geven deze te gebruiken.

Gegevens van bezoekers van onze website

Om goede dienstverlening te kunnen leveren verzamelen wij bezoekersgegevens en slaan wij deze op. Daarnaast houden algemene bezoekersinformatie bij om de gebruiksvriendelijkheid en dienstverlening te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en zijn niet bedoeld voor extern gebruik door andere partijen dan het VIP Emmen.

VIP Emmen verkoopt uw gegevens niet aan derden. ViP Emmen verstrekt uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Hierdoor worden de gegevens versleuteld verzonden.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het sitebezoek te monitoren en zo onze dienstverlening te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Ook kunt u de VIP beheerder verzoeken deze te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het VIP Emmen.

De gegevens worden uiterlijk 1 jaar na het beƫindigen van de klantrelatie vernietigd, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging persoonsgegevens

Het VIP Emmen zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens. VIP Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vipemmen@sednaemmen.nl

Indienen klacht

Voor medewerkers en vrijwilligers is een klachtenregeling opgesteld. Klik hier voor meer informatie.

Het VIP Emmen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het VIP heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

© 2023 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe