Ma t/m Do beschikbaar
Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen! Doet u ook mee?!

UITNODIGING
Datum: Maandag 29 november 2021
Tijdstip: 10:00 – 14:00 uur
Locatie: Statenzaal Provincie Drenthe
Westerbrink 1, 9405 BJ Assen
Genodigden: Drentse ouderen
U als senior heeft een andere kijk op welzijn, wonen en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken en doen te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!
Vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom op 29 november 2021 een basistraining, waarbij de Argumentenfabriek een introductie geeft op ‘hoe werkt de (ouderen)zorg in Nederland’, gevolgd door een introductie op ouderenparticipatie. Dit is de eerste dag van een training die uit twee dagen bestaat, gevolgd door digitale themabijeenkomsten. De training wordt aangeboden in samenwerking met CMO STAMM en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe. U heeft enige tijd geleden uw interesse kenbaar gemaakt in deze training en via deze weg willen wij u vragen zich definitief aan te melden.
Doel van de training
Het doel van de eerste trainingsdag is om een introductie te geven op ouderenparticipatie. Wat is het? Hoe kan het er in de praktijk uitzien? Wat vraagt het van ouderen? Hoe zit het met uw participatiekracht? De training is niet vrijblijvend, want na afloop willen we graag weten of en waar u zich gaat inzetten in beleids- en werkgroepen waar ouderenbeleid wordt ontwikkeld.
Onze ambitie
Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen! Senioren willen/kunnen zich hierop goed voorbereiden.
Presentaties
Interactieve workshop Zo werkt de Zorg
Beschikken over betrouwbare, neutrale en toegankelijke informatie helpt bij het maken van goed onderbouwde keuzes. Ook is het belangrijk om actief te participeren, bijvoorbeeld als gesprekspartner van zorgbestuurders, ambtenaren of gemeentebestuurders. Door te weten hoe de complexe zorgwereld in elkaar zit kunnen zorgprofessionals hun patiënten/cliënten vaak beter helpen. In deze interactieve workshop gaat u kennis delen over het zorgstelsel, de discussie aan over wat u zelf kunt doen en middels een luchtige quiz kennis nemen over de zorg.
Workshop van Famke te Brinke
Behalve dat we aandacht besteden aan kennis en vaardigheden, is het belangrijk dat we elkaar leren kennen. Dat we onderling kennis en ervaring uitwisselen en gebruik maken van elkaars talenten en inzichten, en ‘bondgenoten’ vinden. Dat we ontdekken wat we zelf willen en kunnen. Famke te Brinke gaat als procesbegeleider samen met de cursisten op zoek naar wat er nodig is voor wezenlijke inbreng van ouderen op het beleid dat hénzelf aangaat. Daar zijn ouderen zelf voor nodig, maar ook beleidsmakers en andere professionals. Daarom zullen zij nauw betrokken zijn bij de cursus. In dit onderdeel van de cursus kijken we ook vooruit naar de tweede cursusdag en de digitale bijeenkomsten die daarna volgen. De inbreng van de cursisten is daarvoor de noodzakelijke basis.
Opvolgende bijeenkomst
De volgende training vindt begin 2022 plaats en gaat verder in op de actuele situatie van de Drentse Ouderenzorg. Daarna volgen in de loop van 2022 themabijeenkomsten (digitaal).
Let op
– U kunt zich tot uiterlijk 25 oktober 2021 aanmelden
– De cursus is alleen bedoeld voor Drentse ouderen
– Vul uw gegevens in het aanmeldformulier correct en volledig in
– Bent u geen Drentse oudere? Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging binnen uw netwerk deelt!
Aanmelden
Deelname is kosteloos, maar als u zich aanmeldt, wordt uw aanwezigheid verwacht.
Alle belangstellenden zijn na aanmelding welkom.
Tijdens de cursus hanteren we de dan geldende coronarichtlijnen van de rijksoverheid. We controleren op het coronatoegangsbewijs.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:
Anjo Geluk-Bleumink, Denktank 60+ Noord, anjogeluk45@gmail.com, of met
Mirjam van Werven, CMO STAMM via m.vanwerven@cmostamm.nl
© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe