Tot 29 juli alleen per mail bereikbaar.
Tot 29 juli alleen per mail bereikbaar. Inloggen
Achtergrond

voorzitter WMO-raad Emmen

De voorzitter heeft bekendheid met de gemeente Emmen en is bekend met het WMO-werkveld. De voorzitter heeft bestuurservaring en inzicht in de beleidsterreinen wonen, welzijn en (jeugd)zorg in het algemeen en de WMO in het bijzonder. De functie van voorzitter van de WMO-raad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college, met het beroep van ambtenaar of het lidmaatschap van een ander adviesorgaan van de gemeente dat het college of de raad adviseert. De voorzitter van de WMO-raad fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter, en vertegenwoordigd de WMO-raad. De voorzitter heeft affiniteit en enige bekendheid met de werkingssfeer van de WMO en de Jeugdwet, beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht en heeft een adviserende stem in de WMO-raad. De voorzitter kan sturing geven aan het verder professionaliseren van de WMO-raad. Benoemingstermijn De vacature is per direct open en geldt voor een termijn van vier jaar. Vergoeding Het betreft een onbezoldigde functie met onkostenvergoeding. Inlichtingen Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. H. Verhaar, penningmeester WMO-raad, telefoon 06-53741806. REactie U kunt uw schriftelijke reactie, inclusief CV, sturen naar het Secretariaat van de WMO-raad, t.a.v. mevr. S.R. Pals, Weden 2 7815 PH Emmen. Of per email naar srpals@wxs.nl

Werksoort: Bestuursactiviteiten
Doelgroep: affiniteit met burgers met een beperking
Aantal nodige vrijwilligers: 1
Activiteiten: voorzitten van het overleg van de WMO-raad Emmen
Plaats: Gemeente Emmen
Dagen: do
Werktijd: Middag
Aantal keer gezien: 113
   

REAGEREN OP DEZE VACATURE

CAPTCHA code
© 2019 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe