Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

Stichting Solid Road organiseert bijeenkomst over terugkeerbegeleiding asielzoekers

Terugkeer met Perspectief: bijeenkomst in de GKV Emmen over terugkeerbegeleiding van asielzoekers

Stichting Solid Road organiseert op donderdag 21 maart om 20:00 uur in de Goede Herder Kerk in Emmen een voorlichtingsavond over terugkeerbegeleiding van vluchtelingen.

De afgelopen tijd was er veel aandacht voor de situatie van gewortelde asielkinderen. Een groot aantal vluchtelinggezinnen mag naar verwachting, vanwege het verruimde kinderpardon, in Nederland blijven. Voor andere vluchtelinggezinnen/asielzoekers is dit perspectief er niet. Voor hen zet Solid Road zich in.

Solid Road is een stichting die (uitgeprocedeerde) asielzoekers begeleidt bij terugkeer naar hun land van herkomst. Het is haar missie om mensen terug te laten keren met perspectief door middel van vaktrainingen, businesstraining en begeleiding in het land van herkomst.

Naast de focus op inkomensgenererende activiteiten heeft Solid Road ook aandacht voor de begeleiding van kinderen bij terugkeer. Binnen het project The Green Way, een project gericht op terugkeerondersteuning van Armeense gezinnen, is hiervoor een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit bestaat uit een handleiding voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij (Armeense) gezinnen in Nederland, een roadmap voor kinderen, en een brochure voor ouders.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zal er meer verteld worden over de verschillende projecten van Solid Road, en zullen er voorbeelden gegeven worden van terugkeer van deelnemers. Daarnaast zal er ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. U kunt u hiervoor opgeven bij Esther Smit via esthersmit@solidroad.nl of via 06-26027246. Klik hier voor de flyer.

Graag tot 21 maart!

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe