Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

Organisatie ABC zoekt contact met VIP! Emmen

ABC is een vrijwilligersorganisatie van en voor laaggeletterden in heel Nederland. Ook in Drenthe is er een afdeling.

ABC Drenthe bestaat uit 16 ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid. De afdeling behartigt de belangen van deze ervaringsdeskundigen.  Zij worden ingezet bij vragen naar interviews en testpanels (bekijken van communicatie op eenvoudige taal).

Er is momenteel een ondersteuner. ABC is op zoek naar 3 enthousiaste ondersteuners. Dit zal een tijdsinvestering kosten van gemiddeld 1 dagdeel per week.

De ondersteuners begeleiden de ervaringsdeskundigen. Zij ondersteunen hen onder andere bij het geven van presentaties, organiseren activiteiten, regelen scholing en houden contact. Daarnaast verdelen  de ondersteuners onderling de administratieve taken zoals het verzorgen van de reiskosten van de ervaringsdeskundigen en de mailbox beheren.

Eigenschappen en taken van de vrijwilliger:

  • Voelt zich betrokken bij mensen die weinig basisvaardigheden bezitten zoals spreken, lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Hij/zij begrijpt de gevolgen hiervan voor de betrokkenen.
  • Heeft empathisch vermogen, geduld en beleeft er plezier aan deze mensen te ondersteunen en te begeleiden.
  •  Betuttelt Ervaringsdeskundigen niet, maar werkt juist toe naar meer zelfstandigheid met oog op hun kwetsbaarheid.
  • Betrekt waar mogelijk ervaringsdeskundigen bij administratieve- en bestuurstaken

Veel werkzaamheden-maar niet alle- gebeuren digitaal of telefonisch. Zeker in deze coronatijd.

Ben je enthousiast? Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem contact op met Liesbeth den Heijer via mailadres: drenthe@a-b-c.nu

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe