Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

Links

 

Link 1:

Verzekering voor vrijwilligers in de gemeente Emmen

Wanneer je klikt op de volgende link, dan kom je terecht op de pagina van de gemeente Emmen waar je informatie kunt vinden over de vrijwilligersverzekering.

Verzekering voor vrijwilligers in de gemeente Emmen

 

Link 2:

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als je vrijwilliger wordt bij een organisatie dan is de kans groot dat ze je vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Via de link hieronder vind je meer informatie over wat een VOG is en wanneer deze kan worden gevraagd. Een aantal organisaties heeft zo’n aanvraagformulier zelf liggen. Als de organisatie om een VOG vraagt, vraag dan altijd of je de gemaakte kosten terugkrijgt.

Verklaring omtrent gedrag, VOG aanvragen in de gemeente Emmen.

 

Link 3:

Handboek, opzetten vrijwilligersbeleid.

De overheid heeft regels opgesteld voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Alhoewel de gemeente verder verantwoordelijk is voor de invulling van het vrijwilligersbeleid kan het handig zijn om onderstaande link te bekijken.

Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

 

Link 4:

Vluchtelingen en vrijwilligerswerk

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen zodra hun asielaanvraag officieel in behandeling is. Dan zijn zij asielzoekers. Organisaties moeten wel een vrijwilligersverklaring bij het UWV aanvragen.

De groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen zijn:
• vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bv. arbeidsmigranten)
• vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart
• ‘ongedocumenteerden’, migranten zonder verblijfsvergunning

Rechtmatig verblijf

Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, mogen vrijwilligerswerk doen. Dat moeten zij kunnen aantonen met een W-document, verblijfsvergunning ’bepaalde tijd asiel’ of ’bepaalde tijd regulier’. Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf. Als deze vreemdeling niet met uitzetting wordt bedreigd, mag hij / zij gewoon vrijwilligerswerk (blijven) doen.

Wanneer ben je asielzoeker?

Iemand is asielzoeker zodra hij asiel heeft aangevraagd en zijn aanvraag in behandeling is. Deze persoon is dus nog in afwachting van een beslissing op de aanvraag van een verblijfsvergunning of op een tegen een zodanige beslissing ingesteld (hoger) beroep. Een asielzoeker verblijft rechtmatig in Nederland.

Vrijwilligersvergunning

Voor vreemdelingen die geen toegang hebben tot onze arbeidsmarkt, maar wel rechtmatig in Nederland verblijven, moet de organisatie een vrijwilligersverklaring of tewerkstelling vergunning aanvragen. Deze verklaring geldt voor één bepaalde functie voor drie jaar. Er hoeft dus niet per persoon een verklaring te worden aangevraagd. De organisatie moet deze Vrijwilligersverklaring aanvragen

Lees meer over de regels en wetten omtrent vrijwilligerswerk en vreemdelingen.
• Download de brochure Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang van het ministerie van Sociale Zaken.

 

Link 5:

Als je op de link hieronder klikt word je naar een rapport gestuurd dat over grenzen gaat. Dit rapport biedt houvast om het samenspel tussen formele en informele zorgverleners bij het verrichten van zorghandelingen verder invulling te geven.

www.rijksoverheid.nl

 

Link 6:

Hieronder tref je een link aan met handige informatie voor als je als zelf aan de slag wilt met het beleid voor je vrijwilliger.

Handleiding

 

 

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe