Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met Wim, vrijwilliger bij het praatcafé in Bargeres

Wim heeft een tijd in Den Haag gewoond en had een leuke baan als hovenier. Maar door problemen met zijn heup, waaraan hij meerdere operaties moest ondergaan, kon hij geen betaald werk vinden. Maar Wim wilde actief deelnemen aan de maatschappij en waardevol bezig zijn. Via een maatschappelijk werkster kwam Wim in contact met vrijwilligerswerk, wat hem heel goed beviel. Toen Wim terugkeerde naar Emmen en in de wijkkrant een advertentie zag staan voor vrijwilligerswerk, heeft hij zich direct aangemeld mede om sneller te integreren in de wijk.

Wim is inmiddels drie jaar vrijwilliger bij het praatcafé in Bargeres. Het praatcafé is een ontmoetingsplek voor bewoners met een taalachterstand om te oefenen met de Nederlandse taal. Zij doen dit door middel van leuke activiteiten en methodieken om zo voornamelijk het spreken en lezen te verbeteren. “Er zijn veel mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn”, zegt Wim. “En dan is het praatcafé een leuke plek om de taal te leren”.

Voor de taallessen in het praatcafé heeft Wim blokjes gemaakt met letters erop. Hiermee kunnen de deelnemers woorden maken. Dit wordt “blokjestaal” genoemd. Woorden die de deelnemers niet kennen, zoeken ze op. De “blokjestaal” doet Wim samen met zijn enthousiaste collega Karin. Tevens worden er taalwedstrijdjes gespeeld, wat de deelnemers extra stimuleert. Soms hebben de deelnemers vragen over formulieren die ze thuis hebben gekregen en niet begrijpen, ook daar worden ze mee geholpen. Maar met persoonlijke vragen worden ze doorverwezen naar Sedna.

Het praatcafé is er niet alleen om de taal te leren, buurtbewoners leren elkaar ook kennen en maken nieuwe contacten. Het brengt ze dichter bij elkaar. Zo had Wim, ook kunstenaar, van blikafval een hondenkop gemaakt, waar hond Lightning model voor heeft gestaan, en deze meegenomen naar het praatcafé. De deelnemers keken er vol bewondering naar. Buiten gaf een vriend van Wim een demonstratie met deze hond, die al jarenlang zwerfafval ophaalt. De deelnemers vonden dit zo geweldig dat ze spontaan kleingeld verzamelden en aan Wim gaven om wat lekkers te kopen voor de hond. ”Zo’n ervaring zorgt voor binding tussen de deelnemers, versterkt het onderling gevoel”, zegt Wim voldaan.

De deelnemers van het praatcafé waarderen het werk van de vrijwilligers. Toen Wim folders rondbracht (voor corona) werd hij door deelnemers uitgenodigd een hapje mee te eten. De vrijwilligers van het praatcafé geven de deelnemers vertrouwen. En Wim vond het prachtig te horen dat de kinderen van de deelnemers wel al goed Nederlands kunnen.

Wim haalt veel energie uit het vrijwilligerswerk en gaat altijd met plezier naar het praatcafé. Hij vindt het leuk om mensen uit allerlei culturen te ontmoeten. Het allerbelangrijkste vindt Wim de onderlinge contacten, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor zichzelf. “Vrijwilligerswerk verrijkt je leven, het houdt je betrokken en haalt je uit de dagelijkse sleur”, zegt Wim vastberaden.

Nu het praatcafé nog gesloten is vanwege corona, mist Wim het enorm. De wekelijkse gang naar het Brinkenhoes met zijn koffertje, het contact met de deelnemers en met zijn leuke collega’s, de gezellige sfeer. Wim hoopt dat het praatcafé weer snel open kan.

Wil jij, na het lezen van dit verhaal, ook andere mensen helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Of wil je weten welk ander vrijwilligerswerk je kan doen? Kijk dan op de site van VIP! Emmen.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en buitenshuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe