Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met vrijwilligerscoördinator Ida van De Bleerinck

De Bleerinck is een rustige en sfeervolle woonzorglocatie in de wijk Bargeres, waar gewoond en gezorgd wordt. Naast psychogeriatrische verzorging is er ook een afdeling ELV (Eerste Lijns Verzorging) voor spoedopnames. Deze afdeling wordt binnenkort uitgebreid met 30 plaatsen. De Bleerinck biedt dan plek aan 180 bewoners.

Niet alleen het woongenot en de zorg, maar ook het welzijn van de bewoners is erg belangrijk. De 150 enthousiaste vrijwilligers geven de bewoners extra aandacht en ondersteuning bij allerlei activiteiten. Er wordt vooral gekeken naar wat de bewoner zelf wilt, waar zijn/haar interesse ligt en wat bij hem/haar past. Een bewoner die vroeger veel gefietst heeft, gaat er lekker, samen met de vrijwilliger, op uit met de duo fiets. Of bij slecht weer op de hometrainer. Met een bewoner die van wandelen houdt, wordt een ommetje gemaakt in de prachtige binnentuin. Maar er wordt ook muziek gemaakt en beluisterd, er wordt geknutseld, er worden spelletjes gedaan, er is  gymnastiek  en er is een atelier en een werkplaats. Kortom: voor elk wat wils. Daarnaast zijn er vrijwilligers die helpen bij de maaltijden. Het is voor de bewoners erg fijn wanneer ze, na het wassen en aankleden, in de huiskamer hartelijk worden begroet door de lieve vrijwilligers die samen met hun gaan ontbijten. Met woorden als: “Wat fijn dat u er bent. Ik heb vast een kopje thee voor u gezet”, wordt de bewoner op zijn gemak gesteld. Er wordt een praatje gemaakt en de bewoner kan eventueel zijn vragen stellen. Met dit stukje extra aandacht krijgt de bewoner een goed gevoel en heeft hij/zij zin om de dag te beginnen. Een lach en een praatje of een complimentje maken een goed begin van de dag.

Nieuwe vrijwilligers verrichten vaak hand- en spandiensten in de huiskamers om zo de bewoners te leren kennen. Zo kunnen ze zien hoe het er aan toe gaat en hoe om te gaan met bewoners met een specifieke problematiek. Juist wanneer vrijwilligers bij een huiskamer horen is het makkelijker om bewoners uit te nodigen voor een wandeling of een fietstochtje. Van daaruit kunnen ze met verschillende bewoners activiteiten ontplooien als de krant lezen, een potje biljarten of een boodschapje doen. Er wordt echt gekeken naar de bewoner zelf, wat deze nodig heeft en wat hij/zij vroeger gedaan heeft. Zo was er een bewoonster die vroeger pianoles had gegeven aan het Conservatorium en er was een vrijwilliger die piano speelde. Aan de bewoonster is gevraagd of zij pianoles wilde geven aan de vrijwilliger en dat deed zij graag. Toen de bewoonster gevraagd werd of het goed ging met de lessen antwoorde zij: ”Een ster wordt ze nooit, maar ach, ze doet haar best”. “Het was zo mooi om te zien hoe de bewoonster opging in haar oude vak”, zegt Ida nog nagenietend. Ook komt er af en toe een peuter- of kleuterklas op bezoek. De vroegere peuter- en kleuterjuffen fleuren dan helemaal op, ze zijn weer terug juf en vinden dat geweldig.

Op de vraag wat het zou betekenen als er geen vrijwilligers zouden zijn antwoordt Ida: “Nu in de coronatijd zien we heel duidelijk hoe het is zonder vrijwilligers. Zonder vrijwilligers leeft het niet, het is stil en kunnen er geen activiteiten plaatsvinden. Er is veel meer reuring als de vrijwilligers er zijn. Vanwege de corona kunnen veel vrijwilligers niet komen . Wij moeten alle zeilen bijzetten om er het beste van te maken. Enkele bewoners vinden het heerlijk, die houden juist van de rust, maar de meesten missen de vrijwilligers en de vele activiteiten en lopen soms met hun ziel onder de arm omdat er niets te doen is. Ze missen hun dagelijkse activiteit”. De vrijwilligers missen de bewoners ook, buiten bij het tuinhek wordt soms even bij gekletst. Een manier om elkaar te zien en contact te houden.

Het mooie van vrijwilligerswerk is dat je als vrijwilliger iets brengt, maar ook iets haalt. Het geeft je een goed gevoel als je andere mensen hebt geholpen en ook hun een goed gevoel hebt gegeven. Het is heel dankbaar werk. Sommige vrijwilligers werken al 40 jaar bij de Bleerinck.

Of de Bleerinck behoefte heeft aan nog meer vrijwilligers? Er volgt een resoluut “Jazeker”.

Er zijn vooral vrijwilligers nodig voor de huiskamers, voor het ontbijt en voor individuele activiteiten.

Als vrijwilliger bij De Bleerinck krijg je de gelegenheid om nieuwe dingen te leren en nieuwe mensen te leren kennen.  Je leert om te gaan met mensen die lijden aan dementie. Een kennismakingsmiddag voor nieuwe vrijwilligers zorgt voor uitleg over het begeleiden van de bewoners.  In de planning staat een thema-avond over dementie voor belangstellenden in de gemeente Emmen, die wordt gedaan in samenwerking met VIP! Emmen. Vrijwilligers kunnen sinds vorige maand ook gebruik maken van de online scholingssite van Tangenborgh: de Tangenborgh academie.

Zoek jij vrijwilligerswerk in een ontspannen en huiselijke sfeer? Wil jij dementerende ouderen een gezellige dag of een leuk moment bezorgen? Heb jij goede sociale vaardigheden en een rustige en geduldige houding? Heb jij gevoel voor humor en kun je goed relativeren? Kijk dan voor de vacatures op de site van Tangenborgh, www.tangenborgh.nl, of op de site van VIP! Emmen. Iedereen is welkom, van jong tot oud.

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe