Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met Jan, voorzitter van afdeling Emmen van Veilig Verkeer Nederland

Afdeling Emmen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is onderdeel van de landelijke organisatie VVN. Zij verzorgt fietskeuringen en praktijkexamens voor basisschoolleerlingen, opfriscursussen voor 50-plussers in samenwerking met DIBO, een cursus berm rijden, scootmobieltrainingen, fietscursussen, themadagen bij b.v. garages en demonstraties met o.a. de remafstand van een auto. Tevens werken zij mee aan landelijke campagnes zoals de fietsverlichtingsactie en “de scholen zijn weer begonnen” en helpen ze mee de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren door 30 km zones in te voeren, 30 km stickers te leveren voor op containers en signaleringsborden te plaatsen. Ook houden ze snelheidscontroles in de wijken m.b.v. een laser gun.
Bij afdeling Emmen van VVN werken 15 enthousiaste vrijwilligers die helpen bij de diverse activiteiten. De jaarlijkse fietskeuringen en praktijkexamens voor basisschoolleerlingen vormen de hoofdmoot. Elk jaar, in maart, vinden er op zes verschillende locaties, bij ca. 48 basisscholen fietskeuringen plaats. De fietsen worden op 17 punten gecontroleerd met het doel dat de kinderen met een goed werkende fiets naar school gaan. Er wordt o.a. gekeken of de verlichting en de remmen goed werken.
“De fietskeuringen zijn echt nodig”, zegt Jan. “Ik heb eens een fiets totaal afgekeurd, dat leek wel een tijdbom. En die jongen moest 10 km fietsen naar school. Dan ben ik blij dat wij dit vrijwilligerswerk kunnen doen, want verkeersveiligheid staat bij ons voorop”. In april en mei worden de praktijkexamens afgelegd. De kinderen die het examen goed hebben afgelegd krijgen een verkeersdiploma.
“Wij waarderen onze vrijwilligers zeer”, zegt Jan. “Zonder hen kunnen wij geen fietskeuringen, trainingen, cursussen of voorlichting geven”. “Een keer per jaar gaan wij met de vrijwilligers en hun partner uit eten en krijgen ze met kerst een presentje, dat hebben ze echt verdiend”, zegt Jan gemeend. “Tevens krijgen de vrijwilligers een kleine vergoeding, maar de meesten willen dat niet”, zegt Jan. “Zij doen het werk met plezier en vinden het belangrijk de verkeersveiligheid op peil te houden en te verbeteren daar waar het kan”. De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door landelijk VVN of door district Noord van VVN.
Het vrijwilligerswerk van afdeling Emmen van VVN wordt zeker gewaardeerd door wijkbewoners. Zo verteld Jan tevreden: “Laatst kwam ik tijdens een voorlichting een meneer tegen die ik had gesproken op de ouderenbeurs. Die meneer bedankte mij omdat ik hem er toen op had gewezen dat het veiliger zou zijn, voor hemzelf en medeweggebruikers, dat hij niet meer zou autorijden. Hij heeft dit zelf ook ingezien en zijn rijbewijs ingeleverd. Ik ben dan heel bij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan een stukje veiligheid”.
Afdeling Emmen van VVN kan nog vrijwilligers gebruiken m.n. voor de fietscontroles en de praktijkexamen waar zo’n 3000 leerlingen aan deelnemen. De fietscontroles vinden plaats van 15 t/m 30 maart, de praktijkexamens op 13, 14 en 15 april en op 18, 19 en 20 mei.
Iedereen kan vrijwilligerswerk doen volgens Jan, er is geen vooropleiding nodig. Samen met de vrijwilliger worden de taken gekozen die hij/zij leuk vindt en graag wilt doen. De vrijwilliger loopt eerst mee met een ervaren persoon. “Met een beetje gezond verstand moet het lukken”, zegt Jan.
Wil jij een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid, neem dan contact op met VIP! Emmen.
© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe