Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met Jacob van de cliëntenraad Participatiewet (Pw) en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Jakob van Vliet, voorzitter van de cliëntenraad, vertelt graag en zeer enthousiast dat ze dringend opzoek zijn naar nieuwe leden.

De cliëntenraad is in 2015 door de gemeente Emmen ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan voor het College van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en de beleidsmedewerkers van de gemeente Emmen.

De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van uitkeringsgerechtigden, die vallen onder de Participatiewet.  Ze vergaderen twee keer per maand in het gemeentehuis in Emmen. Ze bespreken onderwerpen die invloed hebben op het dagelijks leven. Daarover vormen zij een mening en geven zij advies aan de gemeente Emmen.

Wat doet de cliëntenraad dan precies? De Cliëntenraad geeft ongevraagd en gevraagd advies aan het college, de gemeenteraad en de beleidsmakers. Dat heet een formeel adviesorgaan. Het sociaal domein heeft daarbij de speciale aandacht. Hierbij kan men denken aan alles wat valt onder de Participatiewet. Hieronder valt ook beschut werk. Om meer kennis op te doen nodigt de Cliëntenraad regelmatig sprekers uit.

Wat zou het betekenen als er geen nieuwe leden zich aanmelden?  Dan kan er geen gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven worden aan het college, gemeenteraad, de beleidsmedewerkers van de gemeente Emmen.

Waarom moet een vrijwilliger juist contact met jou zoeken? Je levert een belangrijke bijdrage! Het gaat niet alleen om de ander maar ook jezelf!! Je praat mee en geeft advies bij nieuw en huidig beleid

De Cliëntenraad zoekt dus nieuwe leden. Voorzitter Jakob van Vliet nodigt je graag uit om mee te doen!  Lijkt het je leuk om de Cliëntenraad te helpen? Meld je dan aan per e-mail via info@clientenraad-emmen.nl of voorzitter@clientenraad-emmen.nl

De Cliëntenraad gaat heel graag met je in gesprek. Jouw ervaringsdeskundigheid is van groot belang voor ons, maar zeer zeker ook voor de gemeente.

Als lid van de Cliëntenraad ben je tevens verder vrijgesteld van de tegenprestatie die verbonden is aan de participatiewet.

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe