Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met Hans Scholing van Koninklijke Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Hans vertelt dat hun medewerkers kijken naar wat wél kan in plaats van wat níét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes én de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

Bij Koninklijke Visio in Emmen, Hoogeveen en Meppel zijn 180 vrijwilligers actief. Zij assisteren bij één van de vele activiteiten zoals tandem rijden, huifbed rijden, wandelen, zwemmen, uitgaan en winkelen.

De cliënten zijn meervoudig gehandicapt, dat wil zeggen dat ze naast een visuele handicap ook verstandelijk gehandicapt zijn. Ook zijn een aantal auditief of lichamelijk beperkt. Ze hebben daardoor veel begeleiding in hun vrije tijd nodig. Daarom is er ook zo`n grote groep vrijwilligers actief en zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, benadrukt Hans.

In Emmen in de wijk de Rietlanden aan het Leeuwerikenveld, tegenover recreatiegebied de Rietplas, staat een ruime twee-onder-een-kapwoning van Koninklijke Visio. Hier wonen 12 volwassenen met visuele- en (ernstige) bijkomende beperkingen. De cliënten zijn aan een rolstoel gebonden en voor een groot deel afhankelijk van begeleiding. De mogelijkheden om zelfstandig te leven, te werken en te recreëren zijn voor deze cliënten minimaal. Wat betreft de vrijetijdsbesteding beperkt het zich tot een paar activiteiten zoals muziek luisteren, zwemmen en wandelen.

Hoe zou het zijn wanneer er geen nieuwe vrijwilligers zich meer gaan aanmelden bij jullie? Hans wil eerst benadrukken dat alle vrijwilligers van onschatbare waarde zijn. Sommige cliënten zien de vrijwilligers zelfs als een goede vriend. Wanneer er geen nieuwe vrijwilligers zich meer aanmelden zal dat voor de cliënten grote gevolgen hebben. Hans legt uit dat de cliënten dan veel minder naar buiten kunnen. Hij wil er wel aan toevoegen dat een vrijwilliger er nooit alleen voor staat. Zo gaat een medewerker altijd mee. De meerwaarde van de vrijwilliger zit in het feit dat er dan meer cliënten tegelijkertijd naar buiten kunnen. Dit is wel zo gezellig voor de cliënten! Cliënten willen graag wandelen, rolstoelfietsen en zwemmen. Dit alles kan alleen maar wanneer er vrijwilligers zijn die samen, soms door weer en wind ,met de cliënten gaan.

De vrijwilligers geven zelf aan bij welke activiteit en hoe vaak ze willen begeleiden. Het is leuk en vooral gezellig om de cliënten te begeleiden. Het geeft de meeste vrijwilligers veel voldoening.

Het vrijwilligerswerk is goed georganiseerd. Er is een coördinator aangesteld om een en ander zo goed mogelijk te regelen en tevens is er een vrijwilligersraad.

Nieuwe vrijwilligers beginnen met een kennismakingsgesprek en er zijn cursusavonden. De onkosten worden natuurlijk vergoed en de vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid.

Nog een laatste vraag Hans: “Heeft VIP! Emmen een meerwaarde voor jullie als organisatie?” Hans antwoordt resoluut dat hij al jaren gebruik maakt van het platform van VIP! Emmen. Zo vertelt hij dat er onlangs in de coronatijd nog twee vrijwilligers zich hebben gemeld via de website van het VIP!. De gesprekken met de nieuwe vrijwilligers hebben inmiddels al plaatsgevonden en zij zullen, zodra het mogelijk is, in gezet worden. Hans wil nog kwijt waarom hij graag zijn verhaal wil doen middels dit interview. Hij heeft gemerkt dat mensen soms terughoudend zijn om zich aan te melden. Dit heeft deels te maken met de doelgroep. Hij benadrukt nogmaals dat de vrijwilliger er nooit alleen voor staat. De vrijwilliger wordt altijd eerst voor 2 maanden ingezet om vervolgens gezamenlijk te kijken of de vrijwilliger doorgaat. Hans ziet de meerwaarde van herhaling. Daarom doet hij graag zijn verhaal. Hoe vaker Visio onder de aandacht wordt gebracht, hoe makkelijker en sneller een wijkbewoner zich zal aanmelden als vrijwilliger.

Wil je graag informatie, heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem vrijblijvend contact op met Hans Scholing via telefoonnummer: 06-52679717 of je kan een mail sturen naar: hansscholing@visio.org

© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe