Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met coördinatoren Jannie en Anita van Hospice Emmen

Hospice Emmen, Hospice Emmen, ’t Huis van Heden, is een kleinschalig en huiselijk hospice voor Zuidoost-Drenthe en bestaat dit jaar 15 jaar. Het hospice is een huis waar mensen, met een terminale indicatie, die ernstig ziek zijn hun laatste maanden, weken of dagen kunnen doorbrengen. Het hospice biedt een huiselijke omgeving, ondersteuning en hulp bij persoonlijke verzorging, eten en drinken. Het biedt een gastvrij verblijf voor iedereen in de laatste levensfase, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond, geaardheid of leeftijd. Het hospice beschikt over vijf ruime gastenkamers met elk een eigen badkamer en toilet en een mooi terras. De gast mag kleine meubels, foto’s en andere dierbare bezittingen meenemen voor een prettig thuisgevoel. “Het is belangrijk dat de gast zich hier thuis voelt”, zegt Anita. “De zorg voor de gast sluit aan bij wat een ieder thuis gewend is”. Zelfs huisdieren mogen, na overleg,  mee mits deze wordt verzorgd door familie of vrienden.

Hospice ’t Huis van Heden is een vrijwilligersorganisatie. De zeer gemotiveerde vrijwilligers werken niet alleen intern, in het hospice, maar ook extern, bij de mensen thuis. Ze werken in blokken van vier uur, van ’s ochtend 7 uur tot ’s avonds 11 uur en altijd met minimaal twee personen. En één keer per maand in het weekend. Tijdens de nacht is er altijd een medewerker van Icare aanwezig.

Vrijwilligers zijn van groot belang. Zij vervullen de rol van mantelzorg zoals dat gebeurt in de thuissituatie. De enthousiaste vrijwilligers doen de dagelijkse dingen zoals bedden verschonen, wassen, koffie zetten en maaltijden verzorgen. En ze verlenen praktische hulp zoals het verfrissen van de gast, het draaien in bed, het waken en ze helpen bij het eten en drinken. Tevens bieden zij een luisterend oor, praten ze over alledaagse dingen met de gasten, maar ook over sterven en de dood. Maar net zo belangrijk is ‘het er zijn’ voor de gasten en hun naasten. Familie en vrienden worden tijdelijk even ontlast en de mantelzorgers kunnen weer even op adem komen of iets anders gaan doen.

Bij het hospice krijgen de gasten veel liefde en aandacht van de coördinatoren en de vrijwilligers, een aai over de bol, lekker eten, een wandelingetje, samen een kopje koffie drinken in de huiskamer of een knutselwerkje doen, dat wat de gast wil.

De vraag of het hospice behoefte heeft aan meer vrijwilligers, wordt met een volmondig “ja” beantwoord. “Er zijn veel vrijwilligers nodig voor het hospice, maar ook extern, voor de thuiszorg”, vult Jannie aan. Jannie en Anita zijn verheugd dat VIP! Emmen een bijdrage kan leveren aan het werven van vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen eerst een oriënterend gesprek en mogen daarna, na wederzijds goedbevinden, een aantal weken meelopen, zodat ze een goed beeld krijgen van het hospice en de werkzaamheden. De vrijwilligers worden opgeleid door de coördinatoren Anita en Jannie. Ze leren om te gaan met mensen die binnenkort zullen sterven en afstand te nemen. Hier wordt veel over gepraat. Tevens wordt er aandacht besteed aan communicatie, vaardigheden, kennis, observatie en attitude. Doordat de coördinatoren de vrijwilligers zelf opleiden, leren ze elkaar goed kennen, wat als erg prettig wordt ervaren. De vrijwilligers kunnen altijd bij de coördinatoren terecht en er zijn regelmatig overdrachtsmomenten. Er is veel waardering en respect voor elkaar.

“Als er geen vrijwilligers zouden zijn, zou het hospice niet bestaan”, zegt Jannie resoluut. “De zorg die wij bieden is onbetaalbaar”. Het hospice krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van financiële steun van particulieren, instellingen en bedrijven. De gasten betalen wel een eigen bijdrage, maar dit is lang niet voldoende om de kosten te dekken. Om het voortbestaan van het hospice te garanderen zet de Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe zich in om jaarlijks zoveel mogelijk donaties en giften bijeen te brengen. Zij hebben ook een solidariteitsfonds in het leven geroepen om gasten, die niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen, geheel of ten dele financieel tegemoet te komen bij hun opname in het hospice. Het is zo mooi dat mensen het hospice een warm hart toedragen.

Op de vraag waarom vrijwilligers juist voor het hospice zouden kiezen om vrijwilligerswerk te gaan doen, antwoordt Anita spontaan: ”Het verrijkt je leven, want je wordt geconfronteerd met de essentie van het leven, maar het is ook intensief en emotioneel. De gast heeft veel verhalen en zo ontstaan er vaak warme gesprekken. Als de gast het toelaat is echt, intensief contact mogelijk, maar gewoon “er zijn” in alle facetten en op alle mogelijke manieren is erg belangrijk. We zorgen dat de gasten nog een mooie tijd beleven. Er wordt hier ook gelachen, wij staan nog volop in het leven en vrijwilligerswerk geeft energie”.

Het hospice zoekt vrijwilligers voor het hospice, maar ook voor thuiswonenden. Wil jij iets betekenen voor mensen in hun laatste levensfase en wil jij werken in een prettige en ontspannen omgeving? Ben jij bereid om je hier minimaal één jaar aan te binden, ga dan naar de website van hospice Emmen, www.hospice-emmen.nl, en neem contact op met één van de coördinatoren of bel 0591 – 651 120. Deze en andere vrijwilligersvacatures zijn te vinden op de site van VIP! Emmen.

© 2021 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe